HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Vores vejledning bygger på åbenhed, tillid, respekt, ligeværdighed og uafhængighed – det betyder, at vi møder dig, hvor du er og tager udgangspunkt i dine forudsætninger, behov og ønsker.

Din studievejleder har tavshedspligt og må kun videregive informationer med dit samtykke.

2073 Erhvervsakademi Sydvest Soenderborg Mar17 36

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Vi har samlet nogle af de ofte stillede spørgsmål i nedenstående kategorier. Er der noget du stadig er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte os.

Hvordan søger jeg en uddannelse?

Når du går ind på den uddannelse du er interesseret i, skal du trykke på knappen Ansøg, og du vil blive hjulpet videre, så du kan udfylde din ansøgning.

Jeg er i tvivl om hvad jeg skal læse, hvor kan jeg få hjælp?

Kontakt vores studievejledere, hvis du er i tvivl om dit studievalg. Studievejledningen kan hjælpe dig med at få svar på de spørgsmål du måtte have og kan henvise dig til undervisere eller nuværende studerende, hvis du har fagspecifikke spørgsmål.

Du finder studievejledningens åbningstider og kontaktoplysninger her.

Hvert efterår deltager vi i studiepraktik, hvor du kan komme og prøve en uddannelse i 2-3 dage.

Kvote 1

Ved optagelse på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi SydVest bliver de fleste optaget gennem kvote 1.

Bemærk: Alle skal søge senest 15. marts kl. 12.00 til designteknolog og bestå en optagelsesprøve

Optagelse via kvote 1 sker alene på baggrund af eksamenskvotienten fra den adgangsgivende eksamen. Du skal dog samtidig være opmærksom på, at du opfylder de uddannelsesspecifikke adgangskrav. Specifikke adgangskrav fremgår under de enkelte uddannelser.

Har du tidligere bestået dele af en videregående uddannelse, skal dokumentation med stempel og underskrift fra uddannelsesstedet vedhæftes som bilag til din ansøgning.

Kvote 2

Ønsker du at søge via kvote 2 kan du læse mere herunder.

Optagelse via kvote 2 og vurderingskriterier. Du skal søge i kvote 2:

 • Hvis du har en erhvervsuddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende
 • Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • Hvis du søger en dispensation eller ikke har en adgangsgivende eksamen
 • Ansøgningsfristen for ansøgning i kvote 2 er 15. marts kl. 12.00. Bemærk, at for vinteroptaget behandles alle
 • Ansøgninger samlet med ansøgningsfrist den 5. december kl. 12.00 – uanset om du vil vurderes i kvote 1 eller 2.

Kvote 2 vurderingskriterier
Vurderingen af ansøgere i kvote 2 foregår ud fra følgende kriterier:

 • Bestået karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen
 • Fagniveauer i fag som er indeholdt i den adgangsgivende eksamen. Afhængig af uddannelse kan det dreje sig om følgende fag: engelsk, matematik, virksomhedsøkonomi (tidl. erhvervsøkonomi) og kemi
 • Anden uddannelse og fagrelevante kurser
 • Erhvervserfaring (fuldtid) min. 30 timer pr. uge i minimum 16 uger (heri også værnepligt og lønnet praktik på en EUD-uddannelse)
 • Andre aktiviteter i minimum 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold og udlandsophold, der ikke er ferie
 • Frivilligt ulønnet arbejde af mindst 1 års varighed.
 • Motiveret ansøgning (max 1 A4 side) med begrundelse for dit uddannelsesvalg, kendskab til fagligt indhold i uddannelsen og et karriereperspektiv – hvad vil du bruge uddannelsen til?
 • Selvom du søger kvote 2 skal de specifikke adgangskrav for den enkelte uddannelse fortsat være opfyldt. Se de specifikke adgangskrav under hver uddannelse her.

Du skal udfylde din digitale ansøgning med alle de aktiviteter, som du ønsker medtaget i kvote 2 vurderingen. Dokumentation for både din adgangsgivende uddannelse og for alle dine øvrige aktiviteter skal uploades og medsendes som bilag. Har du tidligere bestået dele af en videregående uddannelse, skal dokumentation med stempel og underskrift fra uddannelsesstedet ligeledes vedhæftes som bilag. Hertil kommer en motiveret ansøgning, som vil indgå i vurderingen. Du er også velkommen til at uploade et almindeligt CV, men dette indgår ikke i vurderingen af din ansøgning. Husk at den digitale ansøgning med information om alle dine kvote 2 aktiviteter skal være sendt senest den 15. marts kl. 12.00. Dokumentationen for dine kvote 2-aktiviteter skal uploades som bilag til din digitale ansøgning. Kun bilag for igangværende kvote 2-aktiviteter kan uploades efterfølgende og senest den 5. juli kl. 12.00.

Hvordan søger jeg om SU?

Ønsker du at søge om SU kan du læse mere her.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores SU-vejledning. Du finder SU-vejledningens åbningstider og kontaktoplysninger her.

Hvad vil det sige, at jeg skal i praktik?

I løbet af din uddannelse skal du i en obligatorisk praktik. Praktikken varer typisk 10 uger, dog 20 uger for bygningskonstruktører. Dit praktikophold foregår i en virksomhed, hvor du skal bruge de kompetencer og teorier, du har opnået i undervisningen.

Det er din opgave at finde en virksomhed, men vi hjælper dig, via det store netværk vi har opbygget, med kontakt til relevante virksomheder over hele verden.

Vi modtager mange henvendelser fra virksomheder, der gerne vil i kontakt med vores studerende i forhold til praktik, studiejobs og jobs til nyuddannede. Alle disse henvendelser kan du få adgang til via vores jobportal.

Et halvt år før du skal i praktik, vil du blive orienteret yderligere om processen og udfyldelse af praktikkontrakt.

SKRIV TIL OS PÅ

Esbjerg: STUDIEVEJLEDNING-VEST@EASV.DK

Sønderborg: STUDIEVEJLEDNING-SYD@EASV.DK

RING TIL OS PÅ
TLF. 41 99 12 99 - Esbjerg
TLF. 41 99 12 00 - Sønderborg

Se vores åbningstider her.