TEKNISK MANAGER OFFSHORE

Uddannelsen til teknisk manager offshore er en overbygning på uddannelserne driftsteknolog offshore, produktionsteknolog eller el-installatør. Den giver mulighed for at arbejde med både tekniske og ledelsesmæssige opgaver.

 

HØR OPLÆG OM UDDANNELSEN 

I videoen kan du høre om uddannelsens opbygning, optagelseskrav, uddannelsens fag, praktik og meget mere. Uddannelsen giver dig redskaber til på ledelsesniveau at kunne forestå komplekse opgaver inden for grøn omstilling, drift, vedligeholdelse og nyinstallation af tekniske anlæg.

Du lærer at anvende el-teknik i teori og praksis og at løse ledelsesmæssige opgaver i relation til personale, miljø og sikkerhed. Dette gælder anlæg i alle typer af virksomheder inden for offshore, olie, gas og vindområdet og industrien, fx på boreplatforme og i vindmølleindustrien, både nationalt og internationalt.